Senát

Další jednání senátu bude

21. zasedání AS FSI bude dne 7. 11. 2018 ve 13:00 v zasedací místnosti H4 v bodově H

Složení senátu

Komora Studetská
Mgr. Iryna Hren,
Ing. Kraus Pavel,
Bc. Žárská Sofie.

Komora Akademických pracovníků
prof. Ing. Mádl Jan, CSc. – předseda AS FSI,
PhDr. Novotný Jan,Ph.D.,
Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.,
Ing. Cais Jaromír, Ph.D.,
Ing. Svobodová Jaroslava, Ph.D.,
Ing. Klimenda František.