Senát

Další jednání senátu bude

7. 11. 2017

Složení senátu

Komora Studetská
Ing. Kampo Jan  – místopředseda AS FSI,
Ing. Kraus Pavel,
Bc. Žárská Sofie.

Komora Akademických pracovníků
prof. Ing. Mádl Jan, CSc. – předseda AS FSI,
PhDr. Novotný Jan,Ph.D.,
Ing. Skočilasová Blanka, Ph.D.,
Ing. Cais Jaromír, Ph.D.,
Ing. Svobodová Jaroslava, Ph.D.,
Ing. Klimenda František.