Senát

Další jednání senátu bude

7. zasedání AS FSI bude dne 10. 12. 2019 v 9:30 v zasedací místnosti H4 v budově H

Složení senátu

Komora Studetská
Mgr. Iryna Hren,
Vladislav Erdman,
Petr Mařan

Volby do AS 2020 UJEP

Komora Akademických pracovníků
Ing. Cais Jaromír, Ph.D. – předseda AS FSI,
Ing. Pavel Kraus,
doc. Ing. Karel Sellner, Csc.,
prof. Ing. Mádl Jan, CSc.,
PhDr. Novotný Jan, Ph.D.,
Ing. Klimenda František.